Helproteser

Skal de sidste tænder nu også trækkes ud?

Før du beslutter dig til at få de sidste tænder ud, er det meget vigtigt, at tandlægen undersøger, om det vil være en fordel at bevare enkelte tænder. Mange tror, at hvis de kun har nogle få tænder tilbage, kan de lige så godt få dem alle trukket ud hvilket ofte er helt forkert. Det er altid en fordel at bevare enkelte tænde, da man så oftest vil kunne klare sig med en delprotese. Den sidder bedre fast end helprotesen, og den fylder mindre. Selv et par enkelte tænder kan gøre god nytte.

Er det let at have en helprotese?

De fleste lærer ret hurtigt at bruge protese. Men der kan være vanskeligheder, især når det drejer sig om undermunden. I overmunden kan protesen som regel fremstilles, så den suger sig fast til ganen. I undermunden ligger protesen løst på gummen. Undermundsprotesen kan dog fremstilles, så kinder og tunge hjælper med til at holde den på plads. Alligevel har nogle svært ved at vænne sig til den; især hvis man kun har lidt gumme tilbage. I dette tilfælde kan isættelse af Implantater til fastholdelse af protesen løse problemet.

Kan det ses, at man har fået protese?

For mange er det et problem, hvis venner og familie opdager, at man har fået trukket tænderne ud og nu bruger protese. Protesetænder fremstilles i dag i så naturtro farver og former, at tandlægen næsten altid kan finde tænder, der ligner dine egne. Har du for eksempel haft en enkelt mørk tand, kan dette også efterlignes på protesen. Har dine egne tænder mange fyldninger, guldindlæg eller kroner, ja så kan det også genskabes på den nye protese. Proteser kan i dag udføres så naturtro, at ingen vil opdage, at du har fået protese.

helprotese1
helprotese2

Før og efter protesebehandling, hvor tænderne er identiske.

helprotese3
helprotese4

Før og efter protesebehandling, hvor tænderne er blevet pænere.

Går man tandløs i en periode?

Tidligere måtte man vente flere måneder efter tandudtrækningen, før man kunne få sin protese. Gummen skulle have lov til at hele op. Nu er det heldigvis ikke længere nødvendigt at gå tandløs. Tandlægen sætter protesen ind umiddelbart efter, at tænderne er trukket ud. En sådan protese kaldes en immediatprotese eller straksprotese. Man undgår altså en tandløs periode. Samtidig beskytter protesen de åbne sår, og det giver mindre ubehag efter tandudtrækningen. Men protesen skal dog tilpasses ændringer i gummen. Ændringerne sker nogle måneder efter, at tænderne er trukket ud.

helprotese5

Når gummen svinder, passer protesen ikke længere. Efter protesen er “stillet om”, sidder den igen, som den skal.

Hvorfor skal protesen “stilles om”?

Gummen, som protesen sidder på, svinder med årene. Svindet får protesen til at sidde dårligt fast. Men der er meget stor forskel på, hvor meget og hvor hurtigt gummen svinder. Svind kan også medføre, at man får et sammenbidt udseende, eller at munden virker indfalden.

Når gummerne er svundet, skal protesen “stilles om”. Tandlægerne kalder denne behandling, hvor der fyldes ud i protesen, så den atter passer, for en duplikering. Nogle mennesker har behov for en duplikering med hyppige mellemrum; andre kan måske klare sig med én hvert femte år.

Det er under alle omstændigheder en god ide, at få protesen kontrolleret hos tandlægen en gang om året. Bliver gummesvindet meget stort, uden at protesen tilpasses, vil den løse protese gøre stor skade på gummerne. De svinder hurtigere, og muligheden for overhovedet at bruge protese forringes. Man skal passe på sine gummer; de skal holde hele livet.

Er regelmæssig eftersyn hos tandlægen nødvendig?

Det er ikke blot af hensyn til gummesvindet, at proteserne skal efterses og justeres. Der kan også opstå betændelse eller svamp og undertiden alvorligere sygdomme. Det er ikke altid, at du selv kan mærke det, men det skal alligevel altid behandles. Gå derfor til tandlæge mindst en gang om året. Hvor længe holder en protese? Du kan regne med, at en helprotese i gennemsnit kan holde i 10 år – ja endda længere, hvis du sørger for at få den justeret og tilpasset med jævne mellemrum.