Helbredsoplysninger

Når du kommer første gang på klinikken, beder vi dig udfylde et skema med oplysninger om bl.a. navn, adresse, helbred og mundhygiejne.

Hvis der senere sker ændringer af navn, adresse, privat-, mobil- og arbejdstelefonnummer, e-mail adresse og lignende, beder vi dig venligst om at informere os om dette.

Det er også vigtigt for os at vide, om du har pådraget dig kroniske sygdomme. Dette gælder også, hvis du har ændret medicinering siden dit sidste besøg på klinikken.

Såfremt du flytter så langt væk fra klinikken, at du synes, at et tandlægeskift er hensigtsmæssigt, er din nye tandlæge selvfølgelig velkommen til at henvende sig. Her kan vi sørge for at overdrage dine røntgenbilleder eller relevant journalmateriale.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os her.

Vi passer godt på dine helbredsoplysninger