MahsaTandplejer

    Student fra 2019. Tandplejer. Uddannet professionsbachelor i tandpleje i 2022.

    Mahsa har skrevet bacheloropgave om caries hos børn med anden etnisk herkomst.

    Mahsa har været ansat siden august 2022